TTK Cezalar ve Şirkete Borçlanma Yasağı

TTK 562. madde ve diğer bazı TTK maddeleri hapis, adli ve idari para cezalarını düzenlemektedir.  Boşlukta kalan bir soru; TTK’da düzenlenen bu suçlar nasıl soruşturulacak?

Somut bir örnek: 213 sayılı VUK’un 359. maddesindeki suçların soruşturma ve kovuşturması vergi idarelerinin yapacakları suç duyurularına bağlıdır. Vergi idareleri suç duyurusunda bulunmadıkça bu suçlar hakkında dava açılamaz. Savcılar bu suçlarla ilgili bir suç duyurusu veya duyum aldıklarında durumu ilgili vergi idaresine bildirecekler ve vergi idaresi incelemesi sonucunda bir suç duyurusu yaparsa bu suçlar soruşturulup kovuşturulabilecek. Vergi idareleri yaptıkları inceleme sırasında bu suçların işlendiği kanaatine varır ise  savcılığa suç duyurusu yapmak zorundadırlar. Yani ya vergi dairesi doğrudan suç duyurusunda bulunacak ya da savcılıktan gelen ihbar üzerine vergi idaresi inceleme yapacak ve bir suç görürse savcılığa bildirecek.

TTK’daki suçlar ile ilgili böyle özel yöntemler önerilmemiştir. Bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması bir ön şarta bağlanmamıştır, dava şartına. Bu suç ve kabahatlerin soruşturulması genel hükümlere bırakılmıştır. Ancak bu suçların tespiti uzman kişilerin incelemesi ile mümkündür, tıpkı VUK 359. maddedeki gibi. Buna en iyi örnek şirkete borçlanma yasağıdır. Bu yasağa aykırı davranıldığını tespiti ancak şirketin defter kayıtları üzerinde yapılacak bir inceleme ile mümkündür. Yasa vergi idarelerine böyle bir görev yüklememiştir. O zaman  cezaların uygulanması çoğu kez şansa kalmıştır.

Borçlanma yasağı

 Pay sahipleri belirli koşullar altında şirkete borçlanabilir. Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile onların pay sahibi olmayan yakınları ise hiçbir koşulda şirkete borçlanamazlar.

Pay sahiplerinin şirkete borçlanabilmesinin koşulları:

Vadesi gelmiş sermaye taahhüdü  borçları olmayacak

Şirkette oluşmuş bir zarar olmayacak, geçmiş yıllar zararları ile yedek akçeler kar ile kapatılmış olacak.

TTK 562 maddenin f fıkrasının 5. bendine göre bu yasaklara aykırı davrananlar üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Adli para cezası ödenmediği takdir hükmolunan gün kadar hapis cezasına çevrilecektir.

Peki bu suç nasıl kovuşturulacaktır?

Yukarıda açıklandığı gibi bu suçun tespiti ancak uzman kişilerin kayıtlar üzerinde yapacakları inceleme ile mümkündür. Akla gelen ilk ihtimal yönetim kurulu üyelerinin veya ortakların yapacakları suç duyurusu üzerine C. Savcılarının böyle bir inceleme yaptırmalarıdır ancak şirket tek ortaklı ise veya bir aile şirketi ise bu yöntem de çalışmayacaktır.

TTK’da cezaya bağlanan birçok fiil bu durumdadır , pratik olarak uygulanabilirliği yoktur.

 

aydın ipotek ücreti - çine ipotek ücretididim ipotek ücreti - efeler ipotek ücreti - germencik ipotek ücreti - kuyucak ipotek ücreti - kuşadası ipotek ücreti - nazilli ipotek ücreti - söke ipotek ücreti - aydın kredi refinansman ücreti - çine kredi refinansman ücretididim kredi refinansman ücreti - efeler kredi refinansman ücreti - germencik kredi refinansman ücreti - kuyucak kredi refinansman ücreti - kuşadası kredi refinansman ücreti - nazilli kredi refinansman ücreti - söke kredi refinansman ücreti

Kısayol Bağlantıları

Aydın Adliyesi Aydın Barosu T.C. Resmi Gazete TBMM Anayasa Mahkemesi Yargıtay Danıştay Rekabet Kurumu Patent

Güncel Bilgiler

Döviz
 

booked.net