TAŞERONA KADRO

24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile, basında taşeron şirket işçisi olarak tabir edilen alt işveren işçiler ile ilgili yasal düzenleme yapılmıştır. 2015 yılında kamu kurumlarında alt işveren işçisi olarak çalışan işçilerin yapılacak bir yasal düzenleme ile çalıştıkları kurumun kadrolu personeli olacakları hükümet tarafından söylenmişti. Sayıları yüz binleri, hatta milyonları bulan ve kamu kurumlarında alt işverenlere bağlı olarak çalışan söz konusu işçilerin uzun süredir bekledikleri haber nihayet 24 Aralık 2017 tarihinde geldi. Ne var ki bununla beraber sürecin kimleri kapsayacağı, nasıl başlayacağı, nasıl işleyeceği, şartları taşıyan işçilere hangi hakları getireceği merak konusu olmuştur. Bu yazımda önemli gördüğüm bazı noktaları sizlerle paylaşacağım. Buna göre;

1. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.

2. Kadroya geçirilen işçiye geçişle beraber yıllık 52 gün ilave ödeme yapılacaktır.

3. Kadroya geçişler 3 yıllık yada 5 yıllık gibi süreli sözleşmeler şeklinde olmayacak. Süresiz olacaktır.

4. Kadroya geçirilen işçide yaş ve eğitim şartı aranmayacak. Ancak kadroya geçirilecek kişinin yaşlılık aylığı alamaya hak kazanmamış olması gerekmektedir.

5. İşçi hangi resmi kurumda çalışıyorsa kadroya geçiş işlemleri o idare tarafından gerçekleştirilecektir.

6. Kadroya geçiş için 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren müracaatlar alınmaya başlanacak.

7. Kadroya geçiş için işçilerin 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde çalıştıkları kuruma müracaatları gerekmektedir.

8. İşçiler 4 Aralık 2017 tarihinde bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacaktır. Bu işlemlerin ardından işçiler çalıştıkları kurumda istihdam edileceklerdir.

9. Alt işveren işçilerin, çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir evrak ya da feragat belgesi vermesi gerekmemektedir. böyle bir uygulama KHK’da yer almamaktadır.
10. İdare ile işçi arasında sulh sözleşmesi yapılacaktır.
11. Sulh sözleşmeleri idare ile yapılacak olup, bu durum alt işveren şirketlerine karşı işçinin haklarından vazgeçmesi anlamına gelmemektedir. Alt işveren şirketleri sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamazlar. Ancak sulh sözleşmesi yapılırken bu hususun sözleşmeye özellikle yer alması gerekmektedir.
12. Alt işveren işçilerin, çalıştıkları hizmet süreleri, İş Kanunu hükümleri çerçevesinde idareler tarafından ileride ödenecek kıdem tazminatına esas toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında dikkate alınacaktır.

13. Kadroya geçiş süreci 90 gün içerisinde tamamlanacaktır.

14. 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.

15. Geçişler yazılı ve/veya sözlü mülakat şeklinde yapılacaktır.

16. İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçileri ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan işçiler artık bu idarelerinin kendi İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecektir.

Yukarıda belirtilen 16. Maddeyi biraz açmakta fayda var. 16. Maddede belirtilen kuruma geçiş yapacak işçiler, bu kurumlara ait, bu kurumlar tarafından finans ve idare edilen kuruluşların işçisi olacaklardır. Yani direkt bu kurumların personeli olmayacaklardır.
Ayrıca bu düzenleme ile taşeron işçilerin tamamı 657 sayılı yasanın 4/D maddesine göre kadrolu işçi olamayacak, bu işçilerin sahip olduğu özlük haklarından faydalanmayacaklardır. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı sayın Jülide Sarıeroğlu, konu ile ilgili basına verdiği bir demeçte, özellikle İşkur ve SGK ile Genel ve Özel bütçeli bazı kurumlarda çalışan yaklaşık 450 bin işçinin 657 sayılı kanunun 4/D maddesine göre kadroya alınacağını belirtmiştir.
Buna göre tam kadrolu olarak tabir edebileceğimiz kadroya 450 bin işçi geçirilecek, bunlar dışında kalan diğer işçiler ise 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle halen çalıştıkları kurumlara yada kurumlarına bağlı İktisadi Teşekküller bünyesine geçiş yapacaklardır.02.01.2018

                                                   Av. İbrahim Halil Elgit
                                                    MERKEZ/ AYDIN

 

Kısayol Bağlantıları

Aydın Adliyesi Aydın Barosu T.C. Resmi Gazete TBMM Anayasa Mahkemesi Yargıtay Danıştay Rekabet Kurumu Patent

Güncel Bilgiler

Döviz
 

booked.net