Faaliyet Alanları

Büromuz aslî uzmanlık alanları özellikle aşağıda sıralanmakta olup bu alanlardaki her türlü konuda hukuksal danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır:

1-) Ticaret Hukuku
Şirketler Hukuku -
Yerli veya yabancı çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli büyüklükteki şirketlere gereksinim duydukları hukuksal sorunlarının (genel kurulların yapılması, sermaye artırımı, şirket birleşme ve devralmaları) çözümlenmesi

Ticari Sözleşmeler Farklı sektörlerdeki üretici ve tedarikçi firmalara; teknik destek, lisans (marka ve/veya know-how), dağıtım, tedarik, üretim, bakım sözleşmelerinin de aralarında bulunduğu, her türlü ticari anlaşmaların hazırlanması ve müzakeresi

2-) Uluslararası Ticaret Hukuku
Şirketlerin her türlü uluslararası nitelikte sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi

İthalat, ihracat, haksız rekabet, şirketlerin Avrupa Birliği Hukuku’ndan kaynaklanan sorunlarının çözümü

Uluslararası alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına (Tahkim, uzlaştırma) ilişkin sorunların çözümü

Yabancı ülkelerde verilen mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi

Milletlerarası hakem kararlarının tenfizi

3-) İş Hukuku
İşe iade davaları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, diğer işçilik haklarına yönelik alacaklar, iş kazaları

4-) Sınaî ve Fikrî Haklar
Marka, patent, endüstriyel tasarımların gerek ulusal gerekse uluslarası korunmasına yönelik her türlü hukuksal işlem

Ticaret ünvanının korunması

Fikir ve sanat eserlerinin korunması

5-) Enerji Hukuku
3096 ve 3996 sayılı kanunlar ve ilgili mevzuattan kaynaklanan hukuksal sorunlar


Kısayol Bağlantıları

Aydın Adliyesi Aydın Barosu T.C. Resmi Gazete TBMM Anayasa Mahkemesi Yargıtay Danıştay Rekabet Kurumu Patent

Güncel Bilgiler

Döviz
 

booked.net